کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کلیپ (پیرایشگاه)

کلیپ خنده دار - گزارشی تصویری و جذاب از یک پیرایشگاه در برنامه خندوانه....(۰۴ اَمرداد ۹۴)