کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - مترو

کلیپ خنده دار - کلیپی آموزشی با موضوع "فرهنگ شهروندی و لبخند" در متروی تهران، در برنامه خندوانه....(۰۲ اَمرداد ۹۴)