کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش (فالوده!)

کلیپ خنده دار - گزارشی از "فالوده فروشی جوانمردی - شیراز" در برنامه خندوانه...(۰۲ اَمرداد ۹۴)