کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش (کارتینگ)

کلیپ خنده دار - گزارشی تصویر از کارتینگ (پیست کوچک اتومبیل رانی) در برنامه خندوانه...(۰۲ اَمرداد ۹۴)