کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - مسابقه با دانیال

کلیپ خنده دار - مسابقه جدید و جذاب برنامه خندوانه: شرکت کنندگان (مهمانان استدیو) باید به دانیال نخندند!....(۳۰ تیر ۹۴)