کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (هوشنگ نصیرزاده)

کلیپ خنده دار - جناب خان با ارتباط نزدیکی که با "هوشنگ نصیر زداه - پیشکسوت داوری" برقرار کرده، قصد خرید داوران اروپایی و برنده کردن تیم "پاریس