کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (خوردن #۷۸۰*)

کلیپ خنده دار - نیما برای شارژ شدن، از محتویات پاکت #۷۸۰* استفاده کرده...(۲۹ تیر ۹۴)