کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - مالزی

کلیپ خنده دار - گزارشی تصویری از مسلمانان مالزی، در برنامه خندوانه ....(۲۸ تیر ۹۴)