کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کیا (بانجی جامپینگ)

کلیپ خنده دار - کیا بدون کابل ایمنی!، از بانجی جامپینگ سقوط آزاد کرده، اما با بدنی له و لورده، به عشق آقا جوان، به برنامه خندوانه آمده...از دست ندید...(۲۷ تیر ۹۴)