کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - آقای شاه حسینی (کارای سقف!)

کلیپ خنده دار - آقای شاه حسینی، این بار کارای سقفی! برنامه خندوانه را در دست گرفته....(۲۶ تیر ۹۴)