کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش ها (پرکوه - مازندران)

کلیپ خنده دار - گزارشی با تصاویر بسیار زیبا و مسحورکننده از "نگهداری اسب" در روستای "پرکوه - مازندران"، در برنامه خندوان...." ... و اسب، یادت هست! / سپید بود / و مثل واژه پاکی، سکوت سبز چمنزار را چرا می کرد..."(۲۵ تیر ۹۴)