کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - قول مهمانان برنامه (فیتیله ای ها ۱)

کلیپ خنده دار - اولین بخش از گزارش "عمل به قول" عموهای فیتیله ای در برنامه خندوانه....(۲۵ تیر ۹۴)