کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش ها (سرای امید طلوع)

کلیپ خنده دار - گزارشی از "سرای امید طلوع - محل بازپروری کارتن خواب ها" در برنامه خندوانه...(۲۴ تیر ۹۴)