کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش (تئاتر)

کلیپ خنده دار - گزارشی از کار تئاتر جدید "رضا بهبودی" در برنامه خندوانه ...(خیل خوبه...)(۲۳ تیر ۹۴)