کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش ها (مازنی)

کلیپ خنده دار - گزارشی از زنان سالمند مازنی در برنامه خندوانه...(۲۳ تیر ۹۴)