کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (بردار گم شده رامبد!)

کلیپ خنده دار - یک اتفاق عجیب در خندوانه - غافل گیری عجیب نیما برای رامبد جواننیما توانسته بردار رامبد جوان را که ۳۰سال پیش اور را گم کرده بود، پیدا کند...(۲۳ تیر ۹۴)