کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش ها (کریکت)

کلیپ خنده دار - گزارشی از ورزش "کریکت" (ورزش بومی هندوستان) در منطقه سیستان، در برنامه خندوانه...(۲۲ تیر ۹۴)