کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - رضا شفیعی جم (آب!)

کلیپ خنده دار - رضا شفیعی جم در برنامه خندوانه درباره ی کمبود آب! صحبت می کند (+ خاطراتی از برخورد با مردم) ...(۲۲ تیر ۹۴)