کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - تیم پزشکان (۲)

کلیپ خنده دار - بخش دوم گزارش از حضور تیم های فوتبال پزشکان در جام رمضان، در برنامه خندوانه...(۲۱ تیر ۹۴)