کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (تاجر هنر)

کلیپ خنده دار - نیما در برنامه خندوانه به تاجری هنر روی آورده...(۲۱ تیر ۹۴)