کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گروه سنگ، کاغذ، قیچی

کلیپ خنده دار - هر کودکی در دنیا حق زندگی در صلح و آرامش را دارد، اگر نمی توانیم حقوق کودکان (مانند حق بازی، حق شادی، حق تفریح، ...) را ادا کنیم، نباید با جنگ افروزی دنیای آرام آن ها را ویران کنیم؛ معرفی گروه مردم نهاد "سنگ ، کاغذ، قیچی" در راستای حمایت ا