کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - تیم فوتبال پزشکان

کلیپ خنده دار - گزارشی ازجام رمضان و تیم فوتبال پزشکان در برنامه خندوانه...(۱۹ تیر ۹۴)