کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - پاسخ مسابقه های پیامکی

کلیپ خنده دار - پاسخ مسابقه های پیامکی نیمه اول تیر، برنامه خندوانه...(۱۹ تیر ۹۴)