کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما (جا سوس)

کلیپ خنده دار - نیما به تازگی یک شغل جدید پیدا کرده، او جا سوس برنامه خندوانه شده....(۱۹ تیر ۹۴)