کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهروز بقایی (دریای خزر)

کلیپ خنده دار - بهروز بقایی در برنامه خندوانه، ما را با دریایی خزر آشتی می دهد....(۱ خرداد ۹۴)