کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما و دانیال

کلیپ خنده دار - نیما و دانیال، دوقلو های غیر هم سان، با نام "هاچین و واچین" برای مسابقات جهانی دوقلوها ثبت نام کرده اند...(۱۳ تیر ۹۴)