کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - تیم هنرمندان(۴) (جام مهربانی)

کلیپ خنده دار - گزارشی از تیم هنرمندان در جام مهربانی، به همراه گفتگو با علی مسعودی در برنامه خندوانه... (۱۳ تیر ۹۴)