کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (کودکان کار)

کلیپ خنده دار - جناب خان از حمایت از کودکان کار می گوید...(۱۳ تیر ۹۴)