کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - امیر نوری (خاطرات خواب)

کلیپ خنده دار - امیر نوری که به تازگی به جمع خندوانه ای ها پیوسته، در برنامه خندوانه از خاطرات خوابیدن خود در خانه دیگران می گوید...(۱۲ تیر ۹۴)