کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - افطاری

کلیپ خنده دار - گزارشی از طرح "افطاری رایگان - موسسه خیره امام علی" در متروی تهران، با برنامه خندوانه...(۱۲ تیر ۹۴)