کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جوبان

کلیپ خنده دار - جوبان با همسر مجازیش! برای هواخوری به استودیوی برنامه خندوانه آمده اند...(۱۲ تیر ۹۴)