کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش ها

کلیپ خنده دار - گزارشی از طرح "نسیم بهشت" متروی تهران، در برنامه خندوانه...(۱۰ تیر ۹۴)