کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - زورخونه

کلیپ خنده دار - گزارشی تصویری از ورزش باستانی و زوخانه ای، در برنامه خندوانه...(۰۸ تیر ۹۴)