کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کیا (۵)

کلیپ خنده دار - کیا و شوخی با گیوتین، در برنامه خندوانه...(۰۸ تیر ۹۴)