کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهترین لبخند هفته

کلیپ خنده دار - بهترین لبخند هفته برنامه خندوانه، این بار تغلق گرفت به.... (گروه کوتاه قامتان)(۰۵ تیر ۹۴)