کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - شنبه های با لبخند در مترو

کلیپ خنده دار - گزارشی کوتاه از شنبه های با لبخند در متروی تهران، در برنامه خندوانه...(۰۵ تیر ۹۴)