کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - پاسخ مسابقه های پیامکی

کلیپ خنده دار - پاسخ سوالات مسابقه های پیامکی طول هفته، در برنامه خندوانه...(۰۵ تیر ۹۴)