کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما و دانیال

کلیپ خنده دار - نیما در برنامه خندوانه، یک روبات دانیال نما خریداری کرده که گفتگوها را هم زمان به چند زبان ترجمه می کند...(۰۵ تیر ۹۴)