کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان

کلیپ خنده دار - جناب خان با طعم های ترکیبی برای لبو، به برنامه خندوانه آمده...+ خواندن سرود "خلیج فارس"(۰۴ تیر ۹۴)