کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خوانده(۱)!

کلیپ خنده دار - جناب خان با رقابت تنگاتنگ با خانواده های بزرگ در برنامه خندوانه، نام خود را به جناب خوانده تغییر داده...(۰۴ تیر ۹۴)