کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما و دانیال

کلیپ خنده دار - گزارش ورزشی نیما از مربی گری دانیال در تمرینات فوتبال! در برنامه خندوانه...(۰۳ تیر ۹۴)