کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - آکروبات

کلیپ خنده دار - اجرای حرکات آکروباتیک توسط حسن پاشاپور و علی زیاری (کوتاه قامتان) در برنامه خندوانه....(۰۳ تیر ۹۴)