کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - معرفی شغل ها

کلیپ خنده دار - مصاحبه با "خیاط افشاریان" در برنامه خندوانه...(۰۲ تیر ۹۴)