کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (جِنگل بِرد)

کلیپ خنده دار - دعوت از جناب خان برای بازی در نقش "فرید جنگل برد" (سریال خانه سبز) در برنامه خندوانه...(۰۲ تیر ۹۴)