کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - معرفی کتاب

کلیپ خنده دار - "خدایا! تا ۳ می شمرم، کمکم کن. / چوپان معاصر"معرفی کتاب "چوپان معاصر" در برنامه خندوانه...(۰۲ تیر ۹۴)