کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - گزارش از لندن

کلیپ خنده دار - گزارش های برنامه خندوانه از مردم سرد! لندن (۳۰ خرداد ۹۴)