کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (رقابت با بهنام)

کلیپ خنده دار - جناب خان که درگیر رقابتی سنگین و نفس گیر با باجناق خود است، در برنامه خندوانه از رامبُد! کمک می خواهد... (۲۹ خرداد ۹۴)