کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - ایرانشهر

کلیپ خنده دار - گزارش کوتاه امیر عزیزی از ایرانشهر در برنامه خندوانه... اینجا ایران، سیستان، ایرانشهر... (۲۸ خرداد ۹۴)