کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - بهروز بقایی (خوزستان۴)

کلیپ خنده دار - گزارش بهروز بقایی از پالایشگاه های خوزستان در برنامه خندوانه (۲۸ خرداد ۹۴)