کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - نیما شعبان نژاد

کلیپ خنده دار - نیما این بار برای فروش محلول ذرات معلق نانو در الکترودهای کانتر در مینرات های ارگانیک سیال! به برنامه خندوانه آمده... یعنی کارش عالیه... (۲۲ خرداد ۹۴)